Experts Network

Bulgarian

Община Червен бряг организира началната пресконференция на проект „По-добра свързаност на Александрия и Червен бряг с Трансевропейската транспортна мрежа“

Община Червен бряг, бенефициент 2 в рамките на проекта „По-добра свързаност на Александрия и Червен бряг с Трансевропейската транспортна мрежа” организира на 11 март 2020 г., от 11.00 часа, началната пресконференция на проекта в конферентната зала на Библиотека „Никола Вапцаров”…

Искате ли да научите повече за културните и историческите обекти по река Дунав?
Искате ли да научите повече за културните и историческите обекти по река Дунав?

Искате ли да научите повече за културните и историческите обекти по река Дунав?

Ако отговорът е „да“, моля, посетете изложбата, организирана от Фондация „Отворена план“, водещ бенефициент на проекта ROBG-476 „Дунав – река с много обща история“. В рамките на проекта бяха изработени 3D трансгранични модели на исторически обекти, идентифицирани в трансграничния румъно-български…