Experts Network

Община Червен бряг организира началната пресконференция на проект „По-добра свързаност на Александрия и Червен бряг с Трансевропейската транспортна мрежа“

Община Червен бряг, бенефициент 2 в рамките на проекта „По-добра свързаност на Александрия и Червен бряг с Трансевропейската транспортна мрежа” организира на 11 март 2020 г., от 11.00 часа, началната пресконференция на проекта в конферентната зала на Библиотека „Никола Вапцаров” в град Червен бряг.

Проектът има за цел да осигури по-добра свързаност на TEN-T за Александрия и Червен-Бряг, при условия на безопасност на движението, чрез модернизиране на пътната инфраструктура в двете общини.
За повече информация относно проекта, моля посетете фиша на проекта на: http://interregrobg.eu/bg/projects/our-hard-projectsb/axis-1bg/2-categorie-principala/536-robg-306.html

www.interregrobg.eu