Experts Network

Искате ли да научите повече за културните и историческите обекти по река Дунав?

Ако отговорът е „да“, моля, посетете изложбата, организирана от Фондация „Отворена план“, водещ бенефициент на проекта ROBG-476 „Дунав – река с много обща история“. В рамките на проекта бяха изработени 3D трансгранични модели на исторически обекти, идентифицирани в трансграничния румъно-български регион, които ще бъдат представени по време на изложбите.

Изложбата ще се проведе в периода 02-08.03.2020 г. в Плевен, в Регионален военно-исторически музей – Плевенска епопея 1877 г. (парк Скобелев, 58044, Плевен).
За повече информация относно проекта, можете да научете повече на: http://www.interregrobg.eu/bg/2-categorie-principala/447-robg-476.html

www.interregrobg.eu

Leave a Reply